Adatokra vonatkozó irányelvek

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a regisztrációval és / vagy a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

A Weboldalt a Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány (Székhely: 6722 Szeged, Egyetem u. 2-6. továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti, és a Weboldal az Üzemeltető tulajdonát képezi. A „Felhasználó” kifejezés a továbbiakban a weboldalhoz mindenkor hozzáférő (azt felhasználó) és / vagy regisztráló személyre utal.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Bár az Üzemeltető mindent megtesz a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállal felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Adatvédelmi irányelvek

Az Üzemeltető által a weboldalon keresztül egyes közzétett szolgáltatásokhoz a Felhasználónak regisztrációs űrlapot kell kitöltenie. A Felhasználó az adatai megadásával felhatalmazza az Üzemeltetőt a személyes adatait jelen Nyilatkozat szerint történő felhasználására. A Felhasználó adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A regisztráció során az Üzemeltető birtokába jutott adatokat harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között ki nem adja. A weboldal használatával és szolgáltatásival kapcsolatos adatok nem minősülnek személyes információknak. Az így gyűjtött, illetve automatikusan generálódó információkat: látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram kizárólag az Üzemeltető weboldalával kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel az Üzemeltető.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Regisztráció

A felhasználó regisztrációjával elfogadja, hogy Üzemeltető időszakosan tájékoztatást küld akcióiról e-mail-ben hírlevél formájában, vagy postai úton a regisztrációkor megadott postázási címre.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja és tulajdonosa az Üzemeltető, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, illetve a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat igénybe venni. Jogosulatlan,vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

Szavatosság és felelősségkorlátozás

E weboldalt az Üzemeltető „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva az Üzemeltető nem vállal semmilyen szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért.

Az Üzemeletető fenntartja a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse, valamint az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért, amelyek hivatkozásként elérhetők a weboldalról.

Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond az Üzemeltető és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk minden ország és minden nyelv tekintetében megfelelőek vagy elérhetőek. A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.